Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 183/2018 vp; EV 207/2018 vp)

HE 183/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342138

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.