Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.2.2019 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 210/2018 vp; EV 205/2018 vp)

HE 210/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Antti Leinonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150264

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.