Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/159

« Tasavallan presidentin esittely 8.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 210/2018 vp; EV 205/2018 vp)

HE 210/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Antti Leinonen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150264
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen