Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 301/2018 vp; EV 210/2018 vp)

HE 301/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko

Esittelijä
Laura Terho, Hallitussihteeri p.+35 8295163550

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.