Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 223/2018 vp; EV 216/2018 vp)

HE 223/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488297

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poliisilain 2 luvun muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.