Tehtävän päättyminen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen

Ministeri
Anne-Mari Virolainen

Esittelijä
Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Asia
a) Belgradin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pertti Ikosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.5.2019 b) Kabulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Ripatin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.5.2019 c) Rooman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Janne Taalaksen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2019 d) Shanghain pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Jan Wahlbergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.5.2019

Esitys
Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Pertti Ikosen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.5.2019, ulkoasiainneuvos Hannu Ripatin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.5.2019, ulkoasiainneuvos Janne Taalaksen edustuston päällikön tehtävän päättymään 30.6.2019 sekä ulkoasiainneuvos Jan Wahlbergin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.5.2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.