Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeuden esittelijä Katriina Luhtanen ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Essi Marja Konttinen-Di Nardo Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Miikka Markus Kärki Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Vesa Tapio Manninen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari Maarit Hannele Karjalainen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Renne Tapani Pulkkinen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Maiju Hannele Päivärinne

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeuden esittelijän Katriina Luhtasen 1.3.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Essi Marja Konttinen-Di Nardon 1.3.2019 lukien, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Miikka Markus Kärjen 1.3.2019 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Vesa Tapio Mannisen 1.3.2019 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Maarit Hannele Karjalaisen 1.3.2019 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Renne Tapani Pulkkisen 1.3.2019 lukien ja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Maiju Hannele Päivärinteen 1.4.2019 lukien

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.