Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja laiksi jätelain 148 §:n muuttamisesta (HE 247/2018 vp; EV 233/2018 vp)

HE 247/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5250016

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja lain jätelain 148 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.