Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 267/2018 vp; EV 225/2018 vp)

HE 267/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Merituuli Mähkä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163575

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 23 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.