Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp; EV 232/2018 vp)

HE 256/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Eeva Lantto, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530515

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.