Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/163

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (HE 290/2018 vp; EV 224/2018 vp)

HE 290/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maakaasumarkkinalain muuttamisesta, lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja lain sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta ja määrää lain maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019 ja lain sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen