Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseen

Ministeri
Anne Berner

Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Asia
Ehdotetaan, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp) toimitetaan Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Hallituksen esitys on eduskunnassa käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Esityksessä ehdotetaan, että lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, ja lakiehdotus jätetään lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Esitys
Tasavallan presidentti päättää lähettää esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio
  2. Promemoria

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.