Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 120/2018 vp; EV 155/2018 vp)

HE 120/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Tuuli Herlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150602

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.