Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille (HE 316/2018 vp; EV 226/2018 vp)

HE 316/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä helmikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.