Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 307/2018 vp; EV 244/2018 vp)

HE 307/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098

Asia
Yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä tehdään varaumat ja annetaan ilmoitukset eduskunnan vastauksen (EV 244/2018 vp) mukaisesti. Nämä varaumat ja ilmoitukset käyvät ilmi liitteestä 3.

Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy monenvälisen yleissopimuksen, jolla toteutetaan verosopimuksiin liittyvät toimenpiteet veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi ja päättää varaumien tekemisestä ja päättää ilmoitusten antamisesta sekä vahvistaa lain veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdystä monenvälisestä yleissopimuksesta

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.