Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus TEM/2019/20

« Raha-asiainvaliokunta 28.2.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2018 ja voiton tuloutus

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jorma Aurela, Yli-Insinööri, esittelijä p.+35 8295064832
Asia
Esitetään, että työ- ja elinkeinoministeriö saisi vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston (rahasto) vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteenä olevan rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat 5.2.2019 puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena. Rahaston johtokunta esittää, että Varautumisrahaston tilikauden voitto 14.939.771,64 euroa siirrettäisiin ydinenergialain (990/1987) 51 §:n mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Rahaston johtokunta esittää myös, että Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 863.663,24 ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 204.660,39 euroa lisätään rahastojen pääomiin. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 2,7 miljardia euroa.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta