Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019 11.00

Puolustusministeriö

Amiraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Ministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Asia
Merivoimien esikunnan esikuntapäällikön, kommodori Tuomas Antero Tiilikaisen nimittäminen amiraalin virkaan ajaksi 1.6.2019-31.5.2024

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Merivoimien esikunnan esikuntapäällikön, kommodori Tuomas Antero Tiilikaisen amiraalin virkaan ajaksi 1.6.2019-31.5.2024

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.