Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/126

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 199/2018 vp; EV 228/2018 vp)

HE 199/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopolttoöljyn käytön edistämisestä, lain biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen