Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/99

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta (HE 114/2018 vp; EV 248/2018 vp)

HE 114/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta ja lain geenitekniikkalain 24 a §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen