Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi (HE 178/2018 vp; EV 245/2018 vp)

HE 178/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150019

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain rikoslain 2 a luvun muuttamisesta, lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 ja 37 §:n muuttamisesta ja lain vankeuslain 2 luvun 9 §:n kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.