Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/144

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi (HE 178/2018 vp; EV 245/2018 vp)

HE 178/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150019
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain rikoslain 2 a luvun muuttamisesta, lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 ja 37 §:n muuttamisesta ja lain vankeuslain 2 luvun 9 §:n kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen