Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/179

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2018 vp; EV 247/2018 vp)

HE 239/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150396
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hallintolain muuttamisesta, lain julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja lain maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen