Lautakunnan asettaminen SM/2019/13

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Sisäministeriö

Hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Linda Viitala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488299
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriö Varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Heidi Kankainen sisäministeriö Jäsenet: pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriö, varajäsenenään lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö sisäministeriö neuvotteleva virkamies Heidi Kankainen sisäministeriö, varajäsenenään poliisitarkastaja Jari Pajunen sisäministeriö lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsenenään hallitussihteeri Liisa Holopainen sosiaali- ja terveysministeriö toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, varajäsenenään merikapteeni Jori Nordström Suomen Meripelastusseura ry valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein Suomen Punainen Risti, varajäsenenään asiantuntija Kristiina Myllyrinne Suomen Punainen Risti
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää hengenpelastusmitalilautakuntaan jäsenet, varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 25.5.2019–24.5.2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio