Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/148

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2018 vp; EV 220/2018 vp)

HE 177/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Kirsi Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150438
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen