Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/233

« Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta (HE 306/2018 vp; EV 262/2018 vp)

HE 306/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jaana Mikkola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530665
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuloverolain 9 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.