Valtioneuvoston päätös OKM/2019/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätös ammattikorkeakouluille osoitettavasta valtion vastinrahoituksesta suhteessa niiden keräämiin yksityisiin rahalahjoituksiin

Ministeri
Anne-Mari Virolainen
Esittelijä
Tapio Kosunen, Ylijohtaja p.+35 8295330440
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto vahvistaisi sen ammattikorkeakoulujen 1.8.2017—31.12.2018 välisenä aikana keräämien yksityisten rahalahjoitusten määrän, joka täyttää valtion vastinrahalle asetetut ehdot ja oikeuttaa valtion vastinrahoitukseen. Lisäksi ehdotetaan, että valtioneuvosto päättäisi ammattikorkeakoulujen SVOP -rahastoihin kohdennettavan ammattikorkeakoulukohtaisen vastinrahoituksen määrän. Valtioneuvostolle ehdotetaan myös, että se valtuuttaisi opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään ammattikorkeakoulukohtaiset valtion vastinrahoituspäätökset.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa sen ammattikorkeakoulujen 1.8.2017—31.12.2018 välisenä aikana keräämän yksityisten rahalahjoitusten määrän, joka täyttää valtion vastinrahoitukselle asetetut ehdot sekä päättää ammattikorkeakoulujen SVOP -rahastoihin kohdennettavan valtion vastinrahoituksen määrän liitteen 1 mukaisesti. Valtioneuvosto valtuuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään ammattikorkeakoulukohtaiset valtion vastinrahoituspäätökset (RV)
Vaikutukset
Valtion vastinrahoitus tukee ammattikorkeakoulujen varainhankintaa ja sen kehittämistä. Jatkuvalla varainkeruutoiminnalla voi olla ammattikorkeakoulujen taloutta ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia vahvistava vaikutus pitkällä aikavälillä. Varainkeruutoimintaan liittyvä suhdetyö vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteiskuntasuhteita ja toiminnan vaikuttavuutta. Lahjoitusvarojen ja niiden tuottojen sekä valtion vastinrahoituksen tuottojen käyttö tukee osaltaan ammattikorkeakoulujen strategista johtamista. TALOUDELLISET: Ammattikorkeakoulut ovat vastinrahakaudella 1.8.2017—31.12.2018 keränneet yhteensä noin 28,3 miljoonan euron lahjoitukset, joista valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia on noin 28,1 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus on 24 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitus kirjataan ammattikorkeakoulujen SVOP -rahastoihin. Yksityishenkilöiltä ja yhteisölahjoittajilta kerätyt varat (yksityinen pääoma) kirjataan ammattikorkeakoulujen taseen omaan pääomaan käyttötarkoitukseltaan sidotuksi rahastoksi tai rahastoiksi. Valtion vastinrahoitukseen oikeuttavista yksityisistä rahalahjoituksista ja valtion vastinrahoituksesta voidaan arvioida saatavan viiden prosentin vuotuisella tuotolla vuosittain 2,6 miljoonaa euroa ammattikorkeakoulujen perustehtävien vahvistamiseen. Tosiallisesti ammattikorkeakoulu voi käyttää myös lahjoitusten pääomaa, ellei lahjoittaja ole tämän käytölle asettanut rajoitusta. Valtion vastinrahoituksesta ovat vain tuotot käytettävissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.