Hengenpelastusmitalit SM/2019/19

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Sisäministeriö

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Linda Viitala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488299
Asia
Hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti hengenpelastusmitalin antaminen seuraaville henkilöille tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta: 1. Jaakko Korhonen 2. Mikko-Pietari Paasi 3. Sami Marko Juhani Hauta 4. Seppo Johannes Kallio 5. Torsti Heikki Kirvelä 6. Tauno Alari Vuorisalo 7. Raimo Oskari Korhonen
Esitys
Tasavallan Presidentti antaa hengenpelastusmitalin esittelylistan kohdissa 1-7 mainituille ja hylkää liitteessä 2 mainitut ehdotukset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Luettelo hylätyistä *
  3. Yhteenveto perusteluista *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.