Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/51

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp; EV 240/2018 vp)

HE 113/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirkkolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen