Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/8

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun (HE 321/2018 vp; EV 277/2018 vp)

HE 321/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Jarmo Tiukkanen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488606
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen