Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2018/57

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 274/2018 vp; EV 213/2018 vp)

HE 274/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta sekä lain Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta ja määrää, että laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta tulee voimaan 3.10.2019.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen