Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/197

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta (HE 302/2018 vp; EV 285/2018 vp)

HE 302/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150230
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen