Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2018/76

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 248/2018 vp; EV 272/2018 vp)

HE 248/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Ella Särkkä, Hallitussihteeri p.029 5250308
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen