Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen PLM/2019/19

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Puolustusministeriö

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen huoltovarmuudesta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412
Asia
Kansliapäällikkö Jukka Juustille tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Janne Kuuselalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn sopimuksen liitesopimus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä huoltovarmuudesta.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa kansliapäällikkö Jukka Juustin tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Janne Kuuselan allekirjoittamaan puolustusmateriaalialan yhteistyösopimuksen liitesopimuksen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä huoltovarmuudesta.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio
  2. Sopimus