Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/129

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 200/2018 vp; EV 275/2018 vp)

HE 200/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hiilen energiakäytön kieltämisestä ja lain oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen