Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/176

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 231/2018 vp; EV 292/2018 vp)

HE 231/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150380
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain muuttamisesta ja lain valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen