Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2019/29

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia
Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantalalle tai hänen estyneenä ollessaan yksikön johtaja Elina Thorströmille myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Sopimusmuutoksen taustalla on 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaan tullut laki liikenteen palveluista (320/2017), johon sisältyi taksiliikennettä koskevia säädösmuutoksia. Sopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa osastopäällikkö Olli-Pekka Rantalan tai hänen estyneenä ollessaan yksikön johtaja Elina Thorströmin allekirjoittamaan sopimuksen Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen