Eduskunnan kirjelmä STM/2019/35

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EK 54/2018 vp; LA 84/2018 vp)

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190
Asia
Kansanedustaja Antti Kaikkonen kesk ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LA 84/2018 vp).
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta, lain kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen