Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/15

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muinaismuistolain muuttamisesta (HE 33/2018 vp; EV 304/2018 vp)

HE 33/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain muinaismuistolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen