Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2018/49

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta (HE 252/2018 vp; EV 280/2018 vp)

HE 252/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Jenni Herrala, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140072
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain puolustusvoimista annetun lain 37 §:n muuttamisesta, lain Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja lain rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen