Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/174

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 309/2018 vp; EV 300/2018 vp)

HE 309/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Roni Selén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162462
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kalastuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen