Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/147

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 172/2018 vp; EV 235/2018 vp)

HE 172/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa siemenlain sekä lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §.n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen