Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2018/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.3.2019 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 264/2018 vp; EV 289/2018 vp)

HE 264/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342003
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen