Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2018/55

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 253/2018 vp; EV 268/2018 vp)

HE 253/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen