Johtokunnan asettaminen OM/2019/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019 13.00

Oikeusministeriö

Tuomioistuinviraston johtokunnan asettaminen viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 – 3.4.2024

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228
Asia
Suomeen perustetaan Tuomioistuinvirasto huolehtimaan tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinvirastosta säädetään tuomioistuinlain 19 a luvussa (L 209/2019, voimaan 1.1.2020). Valtioneuvosto asettaa Tuomioistuinviraston johtokunnan viideksi vuodeksi kerrallaan sille esitettyjen ehdokkaiden joukosta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. KOKOONPANO: Jäseniksi oikeusneuvos Asko Välimaa ja hänen varajäsenekseen oikeusneuvos Kirsti Uusitalo oikeusneuvos Irma Telivuo ja hänen varajäsenekseen oikeusneuvos Timo Räbinä hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi ja hänen varajäsenekseen hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen laamanni Antti Savela ja hänen varajäsenekseen laamanni Tuija Turpeinen ylituomari Ann-Mari Pitkäranta ja hänen varajäsenekseen ylituomari Petri Saukko vakuutusoikeustuomari Minna Markkanen ja hänen varajäsenekseen markkinaoikeustuomari Nina Korjus hallintosihteeri Marja Häkkinen ja hänen varajäsenekseen käräjäsihteeri Sirpa Saviniemi varatuomari Juhani Jokinen ja hänen varajäsenekseen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Tuomioistuinviraston johtokunnan viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 – 3.4.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen