Viran täyttäminen PLM/2019/20

« Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019 11.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 13.2) komentaja Jyri Saanion 1.5.2019-30.4.2022 väliseksi ajaksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.