Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/50

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 294/2018 vp; EV 308/2018 vp)

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain siviilipalveluslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen