Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/99

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 260/2018 vp; EV 283/2018 vp)

HE 260/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Katri Kurppa, Hallitussihteeri p.+35 8295330063
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevan lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen