Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2018/155

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 293/2018 vp; EV 302/2018 vp)

HE 293/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen