Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2018/161

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2019 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2018 vp; EV 305/2018 vp)

HE 212/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Ville Hinkkanen, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150165
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen