Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2017/76

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 203/2017 vp; EV 290/2018 vp)

HE 203/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Hanna Nordström, Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana p.029 5140600
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilastiedustelusta, lain puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, lain sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta ja lain tuloverolain 92 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen