Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/97

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 272/2018 vp; EV 287/2018 vp)

HE 272/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488215
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansalaisuuslain muuttamisesta, lain ulkomaalaislain muuttamisesta, lain ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta ja lain tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen